# خواب

خـدا نقـاش این جمع قشنگ است...

  خدا...،نقاش این جمع قشنگ است...      هـمــه در بعـثـت ذرات  هسـتـیـــم               هــمـه پیغمبــر به ذات  هستــیـــم بشــر آیینــــــه دار بی ثباتی است               و ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید